Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 8008, SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

SLOTT (akt.)
Historik
Christian III beslöt 1549 att anlägga en fästning i Landskrona. Den uppfördes under drygt 10 års tid som en kvadratisk borg med fyra torn och omgivande vattengrav. Landskrona citadell användes som fästningsfängelse från 1700-talets början. Sedan citadellet utdömts som landsfästning 1822 fungerade det enbart som fängelse fram till 1940. Sedan dess har det tillfälligt använts som militärförläggning och flyktingläger, men i huvudsak stått tomt. Av den äldsta slottsanläggningen är själva huvudbyggnaden och hörntornen bevarade. Omfattande restaureringsarbeten utfördes 1971-75 under ledning av S. Silow.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X