Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VAXHOLM VAXÖN 1:12 - husnr 1, VAXHOLMS KASTELL

 Byggnad - Beskrivning

VAXHOLMS KASTELL (akt.)
Historik
Anläggningen på Vaxholmen byggdes helt ny under åren 1833-63 och rymde bombfasta kaserner för omkring 1.200 man. När fästningen stod färdig hade artilleriet utvecklats så att fästningen redan från början måste betraktas som föråldrad. En provskjutning mot fästningen visade klart att den inte skulle klara ett fientligt anfall. Man fick stänga av Kodjuret och i stället leda infarten till Stockholm genom Oxdjupet, där Oskar Fredriksborgs fästning anlades.
Anläggningen på Vaxholmen utnyttjades i fortsättningen i huvudsak som förråd. Elaka tungor kallade den för Sveriges dyraste vedbod. Den har under tidernas förlopp haft olika benämningar såsom Vaxholms fästning, Vaxholms fort och sedan 1920 Vaxholms kastell. I kastellet inrymdes 1964 Vaxholms fästningsmuseum, som åskådliggör det stockholmska skärgårdsförsvarets historia.
Sedan 1960-talet har stora ombyggnadsarbeten utförts. Bland annat har de ursprungliga fredstaken rivits. Arkitekter har varit R Cronstedt och E Smas.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X