Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DALS-ED ED 2:365 - husnr 1, ED STATION

 Byggnad - Beskrivning

Ed Station (akt.)
2011-08-05
Historik
Dalslands järnväg, som till en början hette Fredrikshald Sunnanå Jernväg, invigdes 1879. Liksom många andra centralt belägna byggnader brann den ursprungliga stationen i trä ned vid pingst år 1910. En ny stationsbyggnad med putsade väggar och ett mansardtak klätt med skiffer uppfördes 1910-12 i nationalromantisk stil med drag av jugend. Arkitekt var Yngve Rasmussen som ritade ett stort antal stationsbyggnader under 1900-talets första decennier.

Under 1940-talets mitt företogs en större renovering av stationsbyggnaden. De smårutiga fönstren ersattes då med fyrluftsfönster, vissa ändringsarbeten gjordes invändigt, en tidningskiosk inrymdes i sydöstra hörnet, neonskylten som sitter på fasaden än idag sattes upp, med mera.

Bortsett från dessa förändringar och att de karaktäristiska skorstenarna fått ny skepnad, är stationen exteriört sett välbevarad sedan byggnadstiden.

Se Kringla (www.kringla.nu) för mer material rörande fastigheten.