Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

AMSBERGS KAPELL (akt.)
2004-03-25
Historik
Järnbrukens expansion i Bergslagen under 1600- och 1700-talen kom att inverka märkbart på befolkningsökningen och levnadsstandarden. Förhållandena medförde även ett omfattande kyrkobyggande och ett stort antal kapell och träkyrkor uppfördes under perioden, av vilka Amsberg är ett återstående vittnesbörd.

Redan 1647 uppfördes ett första kapell på platsen. Det ersattes 1683 av nuvarande, som till-byggdes i flera omgångar på 1700-talet och slutligen renoverades helt på 1920-talet.

Källor och litteratur
Ahlberg, Hakon; 1996. Dalarnas kyrkor i ord och bild.
Amsbergs kapellet. Julbok Västerås stift, 1925:111
Boëthius, Gerda; 1932. Kyrkor i Falu domsagas södra tingslag. Amsbergs kapell. Sveriges Kyr-kor; bd 1:3, vol 37.
Kyrkogårdsinventering. Omkr. 1990
Landgren, Sonja; 1982. Amsbergs kapell.
Nordin, Erik; 1992. Svenska träkyrkor.
RAÄ. Byggnadsregistret, Kyrkor; 2000. Amsbergs kapell.
Thoor, Ingrid. 1983. Amsbergs kapell 300 år. I Tunum, 1983.