Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SANDVIKEN SUNDBACKA 3:6 - husnr 1A, HAMMARBY KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Hammarby kapell (akt.), HAMMARBY KAPELL (akt.)
2006-05
Historik
Hammarby kapell uppfördes ursprungligen 1815 som oxstall men revs delvis och ombyggdes till skol- och kapellsal på privat initiativ 1865. Redan tio år senare byggdes det ut på grund av det ökande antalet elever. År 1900 flyttades skolundervisningen och byggnaden har sedan dess hyst endast kyrklig verksamhet. Den första byggnaden som uppfördes var den som idag inrymmer kapellsalen och vestibulen. Byggnaden uppfördes i suterräng med en källare i nordväst och ett torn med tornur på gavelspetsen i sydost. Då tillbyggnaden uppfördes år 1875 dekorerades exteriören med huvar över fönstren, en takryttare och en baldakin över entrén. Stilen som tillämpades var den för tiden och kyrkorna populära nygotiken. I samband med att skolundervisningen flyttades inreddes för första gången en kapellsal med altare och predikstol. Nästa stora förändring skedde på 1940-talet då bland annat exteriören rensades från flera av 1870-talets utsmyckningar. På 1960-talet göts betonggolv och nya bänkar monterades. Tio år senare byggdes sakristian och köket i vestibulen.