Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SIGTUNA SIGTUNA 2:41 - husnr 1, MARIAKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

Mariakyrkan (akt.), MARIAKYRKAN (akt.)
2003-08
Historik
Mariakyrkan var ursprungligen dominikanerklostrets kyrka. Konventet grundades 1230 och anslöt till kyrkans sydsida. Klostret lades ned omkring år 1530 då byggnaderna revs ner till grunden. Kyrkan avstod man från att riva då den sannolikt var den lämpligaste av Sigtunas kyrkor att användas som protestantisk gudstjänstlokal. Mariakyrkan är den enda kyrkan i Sigtuna som bevarades efter reformationen.

Mariakyrkan är den tidigaste monumentalbyggnaden i Sverige som uppförs i tegel. Den är utförd i s.k. Mälardalsgotik, en övergångsstil mellan romanik och gotik. Blandstilen har sitt första uttryck i Sverige i Mariakyrkan.

Kyrkan antas ha påbörjats i mitten av 1230-talet. Den invigdes troligen av ärkebiskop Jarler år 1247 och stod färdig omkring år 1255, då han begrovs i kyrkans kor. Det var troligen under hans tid som konventet grundades.

Mariakyrkan är utformad som en treskeppig hallkyrka med ett smalare rakslutet kor. Klostrets korsgång var ihopbyggd med kyrkans södra vägg där idag finns rester av valvbågar.