Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA TORSKEN 6 - husnr 1, BERGSHAMRA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BERGSHAMRA KYRKA (akt.)
2004-01-01
Historik
Bergshamra kyrka började byggas 1962 och invigdes den 18 november samma år. Kyrkan ritades av arkitekt Georg Varhelyi. Efter en brand på läktaren 1985 genomgick kyrkans interiör en renovering. Delvis har ändringar tillkomna vid renoveringen senare återställts.

Arkitekten Georg Varhelyi (1913–2001) föddes i Ungern, utbildades till arkitekt i Brno i nuvarande Tjeckien och kom till Sverige 1939. Här var han verksam under fem decennier och ägnade sig främst åt att rita funktionella bostäder men också hotell samt offentliga byggnader som stadshus, tingshus, teater och bibliotek. Bergshamra kyrka är arkitektens enda kyrkobyggnad.

Kyrkan är skyddad enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19. Bestämmelserna i 4 kapitlet 3 § lagen om kulturminnen ska tillämpas på kyrkobyggnaden och den tillhörande kyrkotomten. För kyrkans inventarier gäller bestämmelserna i 4 kapitlet 6–10 §.

Solna församling har tre kyrkor. Äldst är Solna rundkyrka från 1100-talet. På 1960-talet uppfördes Löftets kyrka och Bergshamra kyrka.

Första bostadshusen i den nya stadsdelen Bergshamra var ett område med s k stjärnhus, ritade av arkitekterna Backström och Reinius. De uppfördes av HSB 1953–55. Därefter tillkom en andra etapp med flerfamiljshus samt punkthuset Berga för äldrevård. Vidare byggdes Bergshamraskolan 1958–59, daghem, friluftsbad och idrottsplats. Under 1960-talet utvidgades stadsdelen med studentbostäder i Kungshamra.

Inför planeringen av Bergshamra kommersiella och kulturella centrum på 1950-talet, utlystes en tävling, som vanns av arkitekten Georg Varhelyi. Centrum gestaltades 1961–62 av gråputsade lamellhus kring gångstråk och torg och fick en annorlunda karaktär än stjärnhusen i väster. I centrum har husen fått en bågform för att förkorta perspektiv i gatu- och torgrum och därigenom skapa intimitet. Fasadernas formspråk är däremot stramt och avskalat.

Bergshamra kyrka kom till genom en planeringsprocess med flera olika förslag av arkitekten Georg Varhelyi. En viktig utgångspunkt var att integrera kyrkan med övriga byggnader i stadsdelens centrum och skapa en helhet. Enligt stadsplanen fick kyrkan en framträdande plats i området. Vid utformningen av själva kyrkobyggnaden ville arkitekten åstadkomma ”ett kyrkorum helt befriat från arkitektoniska raffinemang. Ett underordnat, konsekvent rum i en byggnad där delarna är återförda till elementära, rumsskapande funktioner genom enkel statisk addition” och ”där byggnadskroppens strikta form väger mot ljusets livliga, dramatiska spel på väggarnas ytor”.