Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ RIDDARBORGEN 2 - husnr 2, RESIDENSET

 Byggnad - Beskrivning

RESIDENSET (akt.)
Historik
Det nuvarande residenset uppfördes 1891-94 efter ritningar av C. Fr. Ekholm och Ludvig Peterson. Bottenvåningen rymde länsstyrelsens tjänstelokaler medan övervåningen byggdes för landshövdingen.
Under byggnadstiden skrev tidningen Westerbotten: "Huset synes ej bli särdeles tilltalande. Den ofantliga längden och den ringa höjden gör ingalunda något godt intryck, man väntar sig snarare i denna byggnad finna ett affärsetablissement än en statens ämbetslokal."
Två utskjutande flyglar tillbyggdes 1935 i anslutande stil.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X