Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ VIDAR 3 - husnr 1, BOSTADSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BOSTADSHUS (akt.)
Historik
Byggnaden är uppförd som bostadshus för lektor Edv. Waldenström strax efter den stora stadsbranden 1888. Byggnadslov lämnades 1890. Ritningen är utförd av A W Bodinson 1890. Ritningarna till den nu befintliga panelen och den veranda mot gården, som fanns fram till slutet av 1930-talet, är utförda av arkitekt C Fr Sandgren i Umeå 1897, den mest anlitade arkitekten i staden vid denna tid. Mittpartiet på verandan är numera riven och ersatt av enklare entrépartier från slutet av 1930-talet vid ingångarna från gården.
Byggnaden är uppförd av timmer i två våningar med något lägre övervåning. På långsidorna finns breda frontespiser med valmade tak mot gatan och gården. Taket är belagt med grönmålad plåt, utfört som skivtäckning med förskjutna falsar. Fasadpanelen i trä är rikt dekorerad och indelad av pilastrar och lister. Väggfälten är klädda med omväxlande stående och liggande gulmålad fasspontpanel med grå snickeridetaljer och gröna fönsterbågar. Två ursprungliga fönster finns kvar på västra gaveln, övriga är utbytta mot kopplade fönster med bibehållen indelning. Taklisten är profilerad med konsol- och bågfriser och över fönstren finns konsolburna kornischer.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2001-09-12, Dnr 221-1-89