Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD TORSÖ PRÄSTBOL 5:4 - husnr 1, TORSÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TORSÖ KYRKA (akt.)
1997-03-13
Historik
TORSÖ KYRKA - Kyrkan uppfördes 1838 på platsen för en tidigmedeltida kyrka. Sannolikt ingår medeltida murverk i nuvarande kyrka. Från 1838 är troligen altare altarring och läktare. Den medeltida föregångaren har lämnat spår efter sig i form av en medeltida dopfuntsfot (nu i vapenhuset) samt en kista, en järnbeslagen port och ett solur, troligen från 1700-talet.
Den första orgeln var byggd 1865 av Johan Niklas Söderling, Göteborg. En renovering genomfördes 1866. Troligen ersattes då en altarpredikstol av den nuvarande predikstolen. Omkring 1880 försågs kyrkan därför med ankarjärn, eftersom murarna bågnade sedan lång tid.
1900 skedde en renovering, då nuvarande bänkar insattes och ett nytt golv inlades. Foten till en dopfunt hittades och en ny cuppa av cement tillverkades. Eventuellt tillkom glasmålningarna i korfönstren vid denna renovering. Tornet omtäcktes troligen med plåt 1922. Ett porträtt konserverades av Olle Hellström, troligen 1943.
Vid Edgar Haasums ombyggnad 1952 - 1953 igensattes de båda rosettfönstren i koret. En ny läktartrappa från kyrkorummet byggdes och elektrisk värme insattes. En ny orgel inköptes från Fredrikborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark. Troligen bibehölls den gamla fasaden. Nuvarande altarprydnad tillverkades 1954 av skulptör Arvid Bryth, Mölndahl. 1955 gjorde Arvid Bryth ett förslag till dekorationsmålning på läktarbröstet, men förslaget godkändes inte av Riksantikvarieämbetet. Ett votivskepp tillverkades och skänktes 1958 av Karl Ramberg, Brommö. Ett altarkrucifix tillverkades 1961 av Arvid Bryth.
Ca 1970 avlägsnades kyrkans grusgångar och stenramar. Dopfunten tillverkades och skänktes till kyrkan 1977 av Claes Johansson, Gösta Eklind och Olle Jonsson, Torsö.
En renovering skedde 1985. Då byggdes nuvarande läktarunderbyggnad med toalett, kapprum och förberedelserum. Övermålning på bänkarna avlägsnades. De två dolda korfönstren framtogs. Golvet isolerades, ett nytt furugolv inlades och innertaket rengjordes och målades. En tandad taklist, likadan som utmed långväggarna uppsattes utmed östväggen. Även yttertaket omlades över kyrkorum och sakristia. Fasaden renoverades och fönster tätades och målades. Programmet för renoveringen var gjort av ingenjörsbyrån Bornéus och Särndahl.
Tornets plåttak omlades 2001- 2002. Vid arbetenas början upptäcktes att en del av stommen var rötskadad, varför såväl stomme som panel utbyttes. Ljudluckorna justerades. Samtidigt uppsattes nya stegar från klockvåningen till lanterninen. Klockorna renoverades av Kronberg, Mariestad.