Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HELSINGBORG RUDOLF TORNERHJELM 1 - husnr 1, KONSERTHUSET

 Byggnad - Beskrivning

KONSERTHUSET (akt.)
Historik
Konserthuset består av två sammankopplade delar, den rektangulära huvudbyggnaden i sex våningar samt entrédelen, med en respektive två våningar, med oval planform. Huvudentréns skyddstak bärs upp av rostfria pelare. Huvudbyggnaden inrymmer stor konsertsal, foajé, repetitions-, utställnings-, kontors- och biograflokaler. Entrébyggnadens andra våning inrymmer kapprum. Ursprungligen var bottenplanet inrett till restaurang med uteservering på takterrassen. För närvarande har Helsingborgs stadsbibliotek barnverksamhet i bottenvåningen. AB Helsingborgs konserthus bildades 1917 i syfte att åstadkomma en konsertbyggnad för det lokala musiklivet. Ekonomiska medel fanns genom donationer från stadens inflytelserika industrimagnat Henry Dunker samt från statens lotterimedel. 1925 anordnades en inbjuden arkitekttävling. Efter omtävling utsågs Sven Markelius till arkitekt för projektet. Kritik mot förslaget, liksom ekonomiska svårigheter gjorde att Markelius fick omarbeta ritningarna flera gånger. Det förslag som skickades ut 1929 hade mycket lite gemensamt med det vinnande tävlingsförslaget. Omarbetningen innebar bl.a. att konserthusets ursprungliga klassicistiska utformning gavs en funktionalistisk form. När byggnaden stod färdig 1932 togs den emot med entusiasm. Med sina klara, vitputsade former var den Sveriges första monumentala byggnad i den nya arkitekturstilen. Den kände konst- och arkitekturkritikern Gotthard Johansson betecknade huset som "Sveriges första funktionalistiska byggnad". Konserthuset har genomgått vissa mindre förändringar. Restaurangen lades ner efter tre år, lokalerna övertogs av stadsbiblioteket. På ett relativt tidigt stadium togs bankettköket i sexvåningsdelen bort och ersattes med ett omklädningsrum för musikerna. Entréedörrar har bytts i början av 1980-talet mot glasdörrar i aluminiumram. Samtidigt ersattes de stora glaspartierna ovanför entrén och utanför konsertsalen med isoleringsglas i aluminiumramar. Såväl fönster- som dörrpartier skall snarast återställas i ursprungligt skick. Biografen är ombyggd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-05-12, Dnr 221-1560-97