Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STRÄNGNÄS MJÖLNAREN 1 - husnr 1, STRÄNGNÄS KVARN

 Byggnad - Beskrivning

STRÄNGNÄS KVARN (akt.)
Historik
Strängnäs kvarn är monumentalt belägen på Kvarnberget och är vida synlig i stadsmiljön. Kvarnen med inredning är välbevarad och har stort kultur- och lokalhistoriskt intresse. På sluttningen nedanför kvarnen utbreder sig rester av en ålderdomlig trästadsbebyggelse.
Byggnaden härrör från 1850-talets mitt och är en holländare av mellansvensk typ. Den är dessutom av större storlek än andra kvarnar av samma typ. Kvarnmaskineriet är bevarat och helt utfört i trä.

Elektrifieringen av kvarnen genomfördes 1922, då en öppen elmotor på 30 hk inköptes från ASEA. Sedan kvarndriften upphört har diverse mindre reparationer genomförts. De mest genomgripande ägde rum på 1950-talet, då en grundförstärkning genomfördes 1956 och en större upprustning 1957.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1994-11-28, Dnr 221-1280-88