Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
2005-12-31
Historik
Den nuvarande kyrkan hade en medeltida föregångare som låg ett tiotal meter sydost om den nuvarande. Vid den gamla kyrkplatsen finns en murad stiglucka med årtalet 1762. Den medeltida stenkyrkan revs 1875. Den bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare och lägre rakt avslutat korparti i öster och sakristia i norr. Vid västra gaveln låg ett vapenhus i trä med entré åt söder. Kyrkan täcktes av ett sadeltak och hade en putsad exteriör. En klockstapel var placerad i väster.

Den nya kyrkan uppfördes i sten under åren 1875-77. Ritningarna från 1854 utfördes av arkitekten Emil Edvard von Rothstein. Byggmästare var Pehr Norin från Trönö. 1902 genomfördes en restaurering av kyrkan efter en brand. Interiört måleri utfördes av Sven Lindborg och väggarna smyckades nu med bibliska motiv. 1929 förändrades interiören genom en ombyggnad. Valvet över korabsiden förlängdes ut mot kyrkorummet genom att väggar av tegel ersatte två låga utbyggnader i trä i kyrkorummet. De nya väggarna uppfördes på ungefär samma plats som utbyggnaderna. I samband med detta flyttades predikstolen från den norra över till den södra sidan av kyrkorummet. Ett nytt ljudtak utfördes av skulptören Söderin ifrån Bräcke. Altaruppsatsen förflyttades bakåt i koret och fönstret som satt bakom murades igen. Altaruppsatsen var försedd med mångfärgade glas vilka byttes ut mot kryssfanér. På kaminens plats mittför den södra ingången placerades dopfunten upphöjd i en nisch. Vindfång liksom fönster reparerades, golvet lades om och hela kyrkorummet målades om och försågs med nya lampetter. Målningen utfördes av konstnären Anders Liljekvist från Ösa. En ljusstake från 1400-talet, tidigare i den gamla kyrkan, fick ny placering i kyrkans sydöstra hörn. Nya bänkar gjordes några år efter restaureringen och dopaltaret tillkom troligtvis omkring 1948.

1973 genomfördes en ny restaurering då kyrkan fick en läktarunderbyggnad med brudkammare. Härvid avlägsnades ett par bänkrader. I kyrkorummet hängdes ljuskronor av blåträ upp. Koret färgsattes i en beige kulör och sakristian byggdes om totalt. Taket och innerväggarna togs bort varvid kyrkans murar fick bilda väggar och rummet fick ny inredning i furu. Inne i vapenhuset byggdes ett wc och en trappa upp till läktaren togs bort. Konservering av lösa inventarier samt fast inredning genomfördes 1983 och 1995 konserverades textila föremål. Entrétrappen byggdes om och handikappsanpassades genom en ramp 1996. 1998 renoverades fönstren i kyrkan, 15 nyare bågar byttes ut mot äldre tillvaratagna. Några fönsterbågar nytillverkades.