Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LUND FÄRGAREN 29 - husnr 1, FRU GÖRVELS HUS

 Byggnad - Beskrivning

FRU GÖRVELS HUS (akt.)
Historik
Vid medeltidens slut ägdes fastigheten av Lunds domkyrka som någon gång under 1500-talet överlät tomten åt arrendatorn mot erläggande av årlig jordskyld. Vid mitten av 1500-talet ägdes gården av riksrådet Lave Brahe och efter dennes död övergick gården till hans änka Görvel Fadersdotter Sparre. Fru Görvels hus på fastigheten Färgaren 27 uppfördes troligen omkring år 1570 som södra längan i den nuvarande betydande gårdsanläggningen fru Görvel Fadersdotter Sparre lät uppföra åt sig. Gårdens norra länga, "Stäket", förklarades byggnadsminne 1964. Gården torde vara den enda i vårt land utanför Visby av detta slag med bevarade huvudbyggnader. Görvelska huset är ett tvåvånings gavelhus med valmat tak. Fasaderna har murar i rött stortegel lagda i munkförband. De två våningarna är olika höga. Huset saknar källare. Bottenvåningen har legat i markplanet som när byggnaden uppfördes var ca 50 cm lägre ner än idag. Bottenvåningens ursprungliga takhöjd är 290 cm, medan den övre våningen är 320 cm hög. Huvudingången har troligen legat mitt på nordfasaden. Bottenvåningen har haft små och obetydliga fönsteröppningar, medan övervåningens fönster varit avsevärt större. Liksom på Stäket fanns troligen ett burspråk mot gatan. Den nuvarande takstolen är inte ursprunglig. I nuvarande vindsbjälklaget finns en äldre hissbom infälld. Gavlarna har sannolikt ursprungligen varit uppmurade ända till nocken. Taket är klätt med eternitplattor.