Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GANTHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Ganthems kyrka (akt.), GANTHEMS KYRKA (akt.)
2010-01
Historik
Ganthem kyrka är – med undantag av sakristian – i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka kom till vid en byggnadsetapp i slutet av 1100-talet. Långhuset byggdes i början av det följande århundradet. Samtidigt påbörjades det i jämförelse med andra kyrkor av motsvarande storlek ovanligt höga tornet. Tornbygget anses ha fullbordats först omkring mitten av 1200-talet.
Av utvändiga förändringar sedan byggnadstiden kan nämnas att ett nytt fönster togs upp i absiden i början av 1800-talet (tillmurat 1966-67), att ett rosettfönster togs upp ovanför västportalen 1882 (tillmurat 1966-67) och att fönstren i koret och långhuset förstorades vid samma tillfälle, samt att en sakristia byggdes 1930.
De senaste restaureringarna
Vid den ut- och invändig restaureringen 1966-67 efter förslag av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe, Lund, ersattes den utvändiga putsen med fogstrykning, tegeltaken lades om och murverket i kor och absid förstärktes. Invändigt togs delar av muralmålningarna fram, läktaren revs och elvärme installerades.
Den senaste utvändiga re¬staureringen utfördes 1995-96 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör var Gotlandsbyggen, Hemse. Tornhuven byttes delvis ut och fick ny panel och spirstock. Klockdäcket rengjordes, utkastaren byttes ut och klockbocken reparerades och tjärades. Delar av takstolskonstruktionen reparerades på alla byggnadsdelar och kor- absid- och sakristitaken fick ny bördning och falar. Fasaderna rengjordes och foglagades. Ljus- och ljudgluggar försågs med nät, fönstren reparerades och åskskyddsanläggningen kompletterades.
Inventarier
Kyrkans mest värdefulla inventarier är triumfkrucifixet och dopfunten, båda från om-kring år 1200, kalkmålningarna i kyrkorummet och kyrkklockan från 1400-talet, samt predikstolen från 1600-talet.