Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster RAGUNDA FORS PRÄSTBORD 1:3 - husnr 1, FORS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FORS KYRKA (akt.)
Historik
Vid slutet av 1700- talet var den medeltida kyrkan för liten och även förfallen. Det ledde till att man 1811 anlitade Simon Geting för uppförandet av den nya kyrkan. Efter att grunden lagts 1814 dröjde det ända till 1833 innan byggnationen fortsatte. Arbetena fullföljdes av sonen Lars David Geting och kyrkan invigdes 1839. 1834 revs den äldre kyrkan som låg ett stycke söder om den nya. Fors kyrka byggdes i sten under en period då nybyggande i detta material dominerade i Jämtland. Den uppfördes delvis under en tid med låg byggnadsaktivitet vilket kan skönjas i de många år som förlöpte mellan grundläggning och färdigställande. Kyrkan hör till den för tiden dominerande plantypen, en enskeppig salkyrka med fullbrett kor och smalare sakristia i öster men till skillnad från de flesta saknar den torn. Trots avsaknaden av ett torn ger kyrkan ett imponerande intryck.

Mellan åren 1922- 25 genomfördes en restaurering där bland annat koret utvidgades och en bänkrad togs bort. En ny altartavla av O. Hjortzberg ersatte den gamla. Vapenhuset utökades med ny vägg mot kyrkorummet samt nya uppgångar till läktaren. Interiören målades om och draperimålningen bakom predikstolen togs bort. Vindfång byggdes vid samtliga dörrar. Utvändigt målades kyrkan om i samma vita kulör som tidigare och en ombyggnad av vägen fick till följd att en ny mindre stegport uppfördes.

Vid restaureringen 1955 togs en egen ingång upp till sakristian i ett fönstervalv och samtidigt revs den öppna spisen. Ett nytt betonggolv göts och fick ett övergolv av trä. Interiören målades om och WC tillkom i vapenhus och sakristia. Nästa stora renovering genomfördes 1984 – 85 och då fick kyrkan nytt tak samtidigt med en handikappsanapssning av norra entrén. En läktarunderbyggnad tillkom och läktarbarriären förhöjdes genom ett metallräcke. Troligtvis sätts den gamla altartavlan tillbaka i altaruppställningen.