Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÖRSNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hörsne kyrka (akt.), HÖRSNE KYRKA (akt.)
2006-01
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Hörsne kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Hörsne församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes under 1200-talets första hälft. Ett till detta torn hörande romanskt långhus och absidkor revs under första hälften av 1300-talet för att ge plats åt det nuvarande koret och långhuset. Samtidigt uppfördes sakristian.

Kyrkan har undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är måhända att kyrkklockan på 1700-talet flyttades upp i torn-huven som därmed försågs med ljudöppningar i panelen.
Senaste ut- och invändiga restaurering

Den senaste ut- och invändiga restaureringen utfördes 1978-80 då taken lades om, tornhuven reparerades och fasaderna slätputsades och vitkalkades. Vidare sattes dragstag in i långhuset, läktaren revs bort och kalkmålningar samt äldre färgskikt på den fasta inredningen togs fram.