Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LINDE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Linde kyrka (akt.), LINDE KYRKA (akt.)
2004-01
Historik
Linde kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den byggdes som församlingskyrka för Linde församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta del är koret med absiden, vilka uppfördes under 1100-talets senare del. Långhuset kom till under 1200-talets första hälft, och det romanska kyrkobygget avslutades omkring mitten av samma århundrade genom bygget av tornet.

Kyrkan har förutom att taken belagts med tegel och fönstren förstorats på 1800-talet undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan byggnadstiden.

Senaste utvändiga restaurering
Den senaste utvändiga restaureringen utfördes 1973-75 då tegeltaken lades om, tornhuven nybyggdes i sin helhet i en helt ny konstruktion men med bibehållande av det yttre utseendet, och fasaderna putsades och kalkavfärgades.

Senaste invändiga restaurering
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1951-52. Nya golv lades i kyrkorummet, och ett elektriskt uppvärmningssystem installerades, liksom elektrisk belysning. Samtidigt gjordes en arkeologisk undersökning i kyrkan, och äldre färgskikt på predikstol och bänkinredning togs fram.