Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VALLSTENA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Vallstena kyrka (akt.), VALLSTENA KYRKA (akt.)
2006-01
Historik
Vallstena kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och nedre delen av tornet, vilka byggdes i början av 1200-talet. Till denna romanska kyrka hörde ursprungligen ett mindre kor, vilket dock revs vid mitten av 1200-talet för att lämna plats åt den nuvarande korbyggnaden. Sakristian tillkom samtidigt, liksom den östra, bredare och högre delen av långhuset.

Kyrkan har utvändigt undergått få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. I samband med en ut- och invändig restaurering 1957 förlängdes emellertid sakristian något åt väster för att ge utrymme för en trappa till ett pannrum under densamma.

De senaste restaureringarna
Vid den nämnda restaureringen 1957 utfördes en rad invändiga åtgärder. Vid sidan av installation av vattenburen värmeledning och elektrisk belysning rengjordes väggar och valv och kalkmålningarna konserverades. Vidare togs äldre färgskikt på predikstol, bänkar, altarskrank, väggskåp och dopfunt fram, och ett nytt trägolv lades in i kyrkorummet. Tornrummet frilades och orgeln flyttades ut i långhuset.

Vid en utvändig restaurering år 2000 lades faltaken över koret, långhuset och sakristian om och takkonstruktionerna reparerades. Fasadputsen reparerades och vitkalkades, fönstren sågs över och en åskskyddsanläggning monterades. Den gamla kaminskorstenen revs bort och inspektionsbryggor och belysning monterades på vindarna. Även stigluckornas tak och fasader åtgärdades.