Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HÄRNÖSAND ÖN 2:48 - husnr 1, HÄRNÖSANDS DOMKYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HÄRNÖSANDS DOMKYRKA (akt.)
2006-06-01
Historik
Staden Härnösand grundades 1585. Kyrkan ligger på en höjd i den östra centrala delen av staden, på Härnön, omgiven av stadshus, biskopsgård, det gamla Domkapitelhuset, Domkyrkoförsamlingens församlingshem och andra offentliga byggnader.

Den första stadskyrkan förmodas ha uppförts i slutet av 1500-talet. Den brändes av ryssarna 1721, men återinvigdes ett år senare. Dess norra mur ingår förmodligen i den nuvarande domkyrkans sydmur.

Domkyrkan, som byggdes av byggmästare Anders Magnus Atterberg, Stockholm, 1842-46, efter ritningar av Johan Adolf Hawerman, är placerad centralt på tomten. Det rör sig om en treskeppig långhuskyrka med ett brett tvärskepp i öster, halvrunt absidialt kor med liten överljusrundel, samt högt klocktorn över korsmitten. Dess arkitektoniska utformning är starkt klassicistisk av närmast palladiansk art, men upplevs också vara påverkad av annan italiensk 1600-tals arkitektur med barock inriktning.