Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLLEFTEÅ LILLEGÅRD 4:1 - husnr 2, JUNSELE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

JUNSELE KYRKA (akt.)
2006-08-01
Historik
Marken skänktes till Resele församling av bonden Peder Erichsson redan 1647. Den ligger i ett höjdläge med en skogsrand i norr, någon km öster om Junsele.

Kyrkan uppförd efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin och invigdes 1885.

Kyrkan är byggd i klassicistisk stil i sten med granitsockel i kvaderskivor, slätputade fasader, försedd med långhus, som avslutas med lägre och smalare femsidig korabsid i öster och ett högt västtorn med öppen lanternin. Sadeltaket, valmat över absiden, är belagt med skivfalsad, gråmålad plåt. I långhusets södra och norra fasad finns en central entré, den norra leder in i en utbyggnad, troligen från ca 1920, då för värmekammare, nu med sakristia sedan ombyggnaden 1970.

Se även exteriör & interiör beskrivning för mer information.