Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KLIPPAN KLIPPAN 3:114 - husnr 1, KLIPPANS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Klippans kapell (akt.), KLIPPANS KAPELL (akt.)
2016-11
Historik
Åby ingick i Gråmanstorps församling. När byn utvecklades i slutet av 1800-talet väcktes tanken på en ny kyrka inne i samhället. Gråmanstorps kyrka ligger några kilometer bort och var för liten. I stadsplanen från 1915 var en kyrka inritad på den gamla marknadsplatsen i nuvarande Stadsparken. Det dröjde 50 år innan S:t Petri kyrka förverkligades. S:t Petri i Stadsparken har ingen kyrkogård. En mer centralt placerad kyrkogård i samhället jämfört med Gråmanstorp behövdes. Olika platser diskuterades. 1932 inköptes marken till den blivande kyrkogården. Länsarkitekt Nils A Blanck fick uppdraget att rita kapell och kyrkogård. Byggnadsstyrelsen godkände ritningarna 1934 och därefter fortsatte Blanck med arbetsritningar och ritade även all inredning. Kapellet byggdes under 1935 och i januari 1936 var det avsyning med kyrkoråd, entreprenörer och arkitekt.
Kapellet användes även för gudstjänster innan S:t Petri kyrka byggdes.
1960 byggdes ny värmeinstallation. Kapellet värmdes med koks tidigare.
Kapellet har målats och underhållits under åren. Vid något tillfälle har en bårhiss täckt med väderskydd med väggar och tak av plåt byggts intill kapellets norrgavel.
1984 togs predikstolen bort från kapellet.
Orgelläktarens barriär är förhöjd med ett fururäcke.