Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKELLEFTEÅ GÅSÖREN 1:2 - husnr 2, GÅSÖRENS FYR

 Byggnad - Beskrivning

GÅSÖRENS FYR (akt.)
Historik
Fyrplatsen anlades år 1881 och utgjordes av ett kombinerat fyr- och bostadshus av trä, med en linsapparat av fjärde ordningen i en kopparbeklädd lanternin på det skifferbelagda taket, ritat av N. G. von Heidenstam.
Då en ny fyr uppfördes 1921 släcktes den gamla fyren på bostadshuset och fyrapparaten togs ner.
Byggnaderna (fyrhuset, en källare och ett uthus) ligger på ursprungliga platser och har inte byggts till eller byggts om. Fyrhuset på Gåsören hör till landets bäst bevarade kombinerade fyr- och bostadshus.

KÄLLOR: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0,
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2001-07-06, Dnr 221-5193-1993