Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)
2004-09-01
Interiörbeskrivning
Kyrkan är en enskeppig hallkyrka med ett tresidigt fullbrett kor. Kyrkan har till stor del medeltida murar med måleridrapering från 1700-talet. Taket är välvt av trä och med en brun färgskala. Kyrkans fasta inredning med slutna bänkkvarter, predikstol med baldakin, läktare och altaruppsats ger ett ombonat något mörkt intryck.
Märken efter den medeltida valvslagningen syns invändigt.

GOLVET är täckt med naturstenshällar och i bänkkvarteren ligger ett brädgolv som är något upphöjt från stengolvet. Innanför altarringen finns ett trägolv höjt med ett steg.

VÄGGARNA är slätputsade och kalkavfärgade med en målad drapering upptill, och vid altaruppsatsen och baneren finns skuggningar på väggen.

TAKET är bemålat välvt av bräder.

Den norra väggen har två stora segmentbågiga FÖNSTER som är sex delade av trä med små blyspröjsade rutor. Ett sjudelat spetsbågigt fönster finns i den södra väggen. Koret har tre spetsbågiga mindre fönster, sjudelade i trä med blyspröjsade små rutor. Ett av fönstren är dolt bakom altaruppsatsen.

Kyrkans ursprungliga spetsbågiga SYDVÄSTPORTAL med putsade avfasade tegelomfattningar leder till vapenhuset.
Mot sakristian är muröppningen välvd och dörren är en panelad plankdörr med äldre lås och beslag

EN Spetsbågad nisch med en rektangulär fördjupning finns i norra korväggen

FAST INREDNING
Kyrkans ALTARE utgörs av slätputsad sten med marmorskiva och tillkom 1639.

ALTARUPPSATEN är placerad på altarets bakkant och är tillverkad i ek under första hälften av 1600-talet i renässansstil, det kom till kyrkan 1639. Ett äldre altarskåp av ek daterat till omkring 1500 finns på Statens historiska museum. ALTARRINGEN som är av trä med profilerade balusterdockor har en marmorerad överliggare och sockel. Knäfallet är stoppat i rödplysch.

Fasta BÄNKKVARTER tillkom troligen under mitten 1700-tal. Korbänkarna i norr och söder tillkom 1841. På läktaren finns fasta fristående bänkar.

Kyrkans PREDIKSTOL är placerad vid södra väggen och är troligen tillverkad under 1600-talet. Den är utförd i furu med fyra sidor. Utvändigt är färgställningen mörkbrun och är prydd med pannåer med evangelisterna. På korgen står en snidad träängel som håller tre timglas. Ovanför korgen hänger en sexsidig baldakin.

Orgelfasaden är från 1818 medan ORGEL tillverkades 1968 av orgelbyggare T.Lindegren i Göteborg.

LÄKTARFRONTEN är utsmyckad med pannåer som avbildar Jesus och tolv apostlar troligen tillverkad vid mitten av 1700-talet. På läktarfronten finns fjorton stycken ljusstakar


SPECIFIKA INVENTARIER
DOPFUNTEN är av glimmerskiffer troligen från 1200-talet.
De två NUMMERTAVLORNA är troligen från 1700-talet.
Kyrkan har två VAPENSKÖLDAR på var långvägg, bl.a. Cronakerska huvudbaneret tillkom troligen 1698
Det Cronakerska epitafiet vid koret på norrväggen tillkom under 1700-talets början

VAPENHUSET är tillbygget i sydväst. GOLVET är av naturstenshällar och VÄGGARNA är slätputsade.
KYRKPORTEN är relativt enkel med rakt avslut uppåt med överljusfönster. Dörren har stående panel. I vapenhuset finns ett toalettrum inrett.

SAKRISTIA är tillbyggd i sydöst och är avdelad med en liten farstu. GOLVET är av tegel och väggarna är slätputsade. Sakristian har två FÖNSTER. De är enlufts blyspröjsade stående fönster, i sakristian är fönstret tre rutor brett och i farstun två rutor brett.
Sakristian har en Piscina av koppar.