Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG ÅSBY 21:1 - husnr 1, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
2001-04-03
Interiörbeskrivning
VAPENHUS- GOLV- Sten, kalksten i gråröd kulör. Rektangulärt format, lagt i Ö-V riktning. Hyvlad yta. Tunn fog, beigegrå kulör. En stor kokosmatta nedfälld innanför entrédörren.
VÄGG- Puts, slät, kvastad yta. Kulör: Varm, bruten vit.
PORTAL- 1 st huvudentré i väster med 1 st rundbågeformad pardörr utan foder. Fyrfyllnadsdörr med fasade ramkanter och fasad spegel. dekorutsmyckning i form av utanpåliggande rundlar av svarvat trä. Mot vapenhuset är speglarna laserade i ljust beige kulör. Även ramverket och karmen är laserade.
INNERDÖRRAR- Gröngrått målat på gult. En smidesstång till ena dörrbladet är fäst i muröppningsväggen, täckmålad lika dörr. 1 st trefyllnadsdörr täckmålad i varmt ljusgrå kulör, till WC i nordöstra hörnet. Foder av bred plattlist i lika kulör som dörr. 1 st trefyllnadspardörr till långhusets mittgång. Täckmålad i varmt ljusgrå kulör. Inga foder, enbart karm. 2 st pardörrar till skåp under trappa och mot WC-vägg, på ömse sidor om mittgången, 1 spegel/blad. Täckmålad i varmt ljusgrå kulör. 1 st enkel skåpsdörr till förråd under trappa i söder. Täckmålad i varmt ljusgrå kulör.
FÖNSTER- Lunett som överljus till entrédörr. Rundbågeformat fönster med enkel båge och genomgående spröjs med kvartstavsprofil. Nygotisk karaktär med spetsbågar. Tjocka, släta karmar av trä. Täckmålat i bruten gråvit kulör.
TAK- Trä, slätspåntat, cirkelsågad panel. Gråblå, laserande. Taklist: Trä, slät, platt, följer vägglivets ojämnheter. Gråblå, laserad lika tak.
ÖVRIGT- 1 st trappa av trä på södra sidan med rak, fyrskuren räckesstolpe och spindel. Trappsteg av grågrön betsad/laserad furu med trappnos av ek. Inget synligt vagnstycke i yttermur. Handledare av klarlackad björk. Tät räckesbarriär med spegelfyllningar i form av stående rektangulära skivor. Ramverket är täckmålat i bruten gråvit kulör. Fyllningarna är täckmålade i varm ljusgrå kulör.
1 st äldre altartavla med snidade figurer i korsfästelsescen med Maria, Johannes och Jesus på korset. Större delen av färgen är avflagnad. Skulpturerna omfattas av en ram med indraget, rundbågeformat avslut uppåt. Hänger på norra väggen. 1 st tidskriftsbord. Radiator monterad på vägg mot väster.

WC I VAPENHUSET- WC:t är beläget i NV.
GOLV- Lika vapenhus.
VÄGG- Puts, lika vapenhus. 8 st rader beigegrått kakel från golv och uppåt. Grå fog.
INNERDÖRRAR- Se vapenhus
TAK- Trä, pärlspåntspanel täckmålad i ljust, varmgrå kulör. 1 st inspektionslucka finns i taket. Taklist: Trä, fyrkantslist, täckmålad lika övrigt tak.
ÖVRIGT- WC-stol, handfat m.m, 1st radiator.

LÄKTARUNDERBYGGNAD- Under läktaren har de bakersta bänkraderna tagits bort och används idag i kyrkan som lösa bänkar utan ryggstöd. Utrymmet har textilförvaringsskåp platsbyggda längst bak, därefter relativt öppna ytor och sedan följer bänkradskvarteren.
12 st synliga pelare vilka bär läktaren. Av dessa står 8 st placerade vid mittgången och fyra stycken står mot och är delvis inbyggda i ytterväggarna mot norr och söder. Pelarna har ingen sockel eller bas. De har en profilerad taklist och raka släta kapitäl. Stolparnas kanter är fasade och de smalnar av från bröstningshöjd. Avfasningarna avslutas med en karnisprofil mot kapitälet. Pelarna är marmorerade med grågröna kulörer mot ljusgul botten och med rostbruna streckningar.
På södra sidan under läktaren finns skåp av bok med profilerad taklist och utan sockel, Fronter och dörrar med 2 st speglar på höjd med kvartstavsprofil. 1 st textilskåp av bok för liggande förvaring, utvändigt täckmålad i varmt ljusgrå kulör. Dörrar på front mot Ö. 1 st textilskåp för hängande förvaring med dörr mot mittgång i söder samt 1 st dörr i nordöstra hörnet.
ÖVRIGT- 2 st psalmbokshurtsar, några lösa, fristående stolar.

LÅNGHUS- GOLV- Sten och trä. Golvet i bänkkvarteren ligger ca 7 cm högre än i mittgången. Mittgång: kalksten, rödgrå kulör, rektangulärt format, lagt i öst-västlig riktning. Sågad yta, halvmatt. Gråbeige, tunn fog. Bänkkvarter: trä, gran, smalt spåntat, klarlackat, blankt. Golvsockel: Trä, gran mot bänkkvarteren i N-S riktning.
VÄGG- Puts, slät, kvastad yta bruten i varmt gulvit kulör. Detaljer: Spår av dekormåleri från 1700-talet. Kulörer i gult, rött, grått och svart. Motiv av växtornament, akantusblad i rocaille-stil. Detta förekommer runt korets norra och södra fönster, runt prästingång från söder (idag nisch), runt långhusets andra fönster på södra sidan, från väster räknat, mellan långhustes andra och tredje fönster på norra sidan, från väster räknat, runt f d sydingång belägen under läktaren. Spår av dekormåleri från senmedeltid väster om norra sidans andra fönster från väster räknat, framtaget 1998. Draperimålning, troligen från 1700-talet, på östra korväggen bakom altaret. Framtagen 1998. Draperiet har en röd insida, svart utsida samt gul frans och rödgul rosett.
Nisch i mur efter norringång, belägen på norra sidan under läktaren och framtagen 1998. I nischen ligger en naturstenshäll och tegel på golvet. På väggen i nischen står skrivet med svart "Denna Port och Draperimålningen i koret togs fram vid kyrkans restaurering 1998 då kyrkorummet målades om" samt "HERRE, GÖR MIG TILL ETT REDSKAP FÖR DIN FRID (FRANCISKUS)". I nisch efter f d sydingång på södra sidan står skrivet med svart mot beigegrå kulör: "Jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd Psalt. 5:8. Vid renovering av kyrkan år 1959 blev denna portal framtagen jämte kalkmålningarna kring denna och vid fönstren närmast läktaren. Kyrkan erhöll då nytt innertak, nytt golv och nya bänkar varjämte läktarens mittparti blev utbyggt." I nischens golv ligger oregelbundet formade stenar med bred fog. I nischen finns vidare 2 st äldre järnbeslag, hanar, och en nisch för en skjutregel samt 2 st smidda stora spikar. Både norra och södra nischerna har rakt avslutade öppningar med spår i putsen efter en innandörr med segmentformat eller rundbågeformat avslut uppåt.
I nisch efter f.d. sydingång till koret ligger rödbrunt tegel som bildar skiva/hylla för en Kristusstaty och ljusstakar. I nischen finns en rundbågeformad, putsad nisch med inskriptionen "år 1931 då Ås kyrka renoverades, blevo kalkmålningarna framtagna till herrens ära och denna helgedoms förskönande." i svart på roströd botten. I nischen finns 1 st järnbeslag från f d dörr. Vidare finns spår i väggarna efter äldre fönsterplaceringar.
INNERDÖRRAR- 1st från vapenhus, se vapenhus, förnicklat spolformat trycke. 1 st pardörr till vindfång i söder. trefyllnadsblad, laserade i beigegul och grön kulör. Inget foder men en bred och slät karm. Dörren sitter något indragen från väggliv och har ett överstycke i form av en liggande rektangulär spegelfyllning med brunsvart botten och brungul text "HERREN BEVARE DIN UTGÅNG OCH INGÅNG P S 121.V8". Ramlisten är profilerad och laserad i gröngrå kulör lika övrig dörr. 1 st enkel trefyllnadsdörr. Karnisprofil i spegellist. Laserad i grågrön kulör på ljus botten. I östra korväggen, leder till sakristia i öster.
FÖNSTER- Långhusets och korets fönster är trelufts-, spröjsade fönster med nygotisk indelning där mittpostens form delar in fönstret i två spetsbågar. Innerbågen är monterad på gångjärn med sprint och är demonterbara. Spröjsen är genomgående på båda rutorna. Ytterbågarna är äldre än innerbågarna. Bågarna är målade i ljusgrå kulör. I korets fönster mot NO och SO sitter antikglas, för övrigt är glastyperna blandade men i flera sitter äldre, valsade glas med rugglig yta.
Kyrkans fönster sitter i rundbågeformade nischer, varav vissa är rundbågeformade och vissa är tryckta. Långhusets bakre fönsternischer har tryckta bågar, korets fönster mot söder och norr är rundbågeformade men något tryckta, långhusets tredje fönster från väster räknat, sitter i rundbågeformade nischer, Korets 2 fönster mot SO och NO sitter i något tryckta/korgbågar.
Fönsterbänkarna är sluttande och slätputsade och kalkavfärgade lika övriga väggar. I varje fönster finns en låg träpiedestal för ljusstakar.
TAK- Trä, spåntad träpanel från 1959. Välvt tak av relativt smala, spåntade brädor laserade 1959 och överlaserade 1998 i gråblå kulör. I koravslutningen är valvet indelat i tre sektioner och i väster är det avslutat mot tornets vägg. Taket under läktaren utgörs av handhyvlade, topp-och rotmonterade, breda plankor i Ö-V riktning. Täckmålade i grå kulör. Detaljer: 4 st släta lamp-plafonder med profilerad list i ytterkant, täckmålade i gråblå kulör. Taklist: Trä, profilerad. Typ av tandsnitt vars tänder är rundade i underkant. Längst ner en plattlist i gulbrun kulör. Därefter en tunn profil i blå kulör ihop med en förgylld halvstavslist. Därefter en slät yta i vitgul kulör med rödbruna marmoreringar. Därpå tandsnittet med rödbrun och vit marmorering på ljusröd botten. Däröver ett hålkäl i blåturkos kulör. Överst en röd list som delvis är förgylld.
ÖVRIGT- 2 st fristående bänkar, rödlaserade lika övrig bänkinredning, står i korsgången mot söder. 4 st små mässingslampor, enbart lampglober, sitter monterade i tak under läktaren. 1 st takplafond av mässing med blyinfattat glas, sitter under läktaren över mittgången.

VINDFÅNG MOT SÖDER- GOLV- Lika långhus.
VÄGG- Lika långhus.
PORTAL- 1 st ytterdörr med rakt avslut. Fyrfyllnads pardörr av dito typ som entrédörr i väster. Dock skivmaterial i spegelfyllningarna.
INNERDÖRRAR- 1 st innerdörr mot långhus, se långhus.
TAK- Pärspåntspanel, täckmålad i ljusgrå kulör.

KOR- GOLV- Trä. Smalt, spåntat, gran. Lutat och klarlackat blankt 1998. Golvsockel: Trälist med rundad framkant som följer vägglivet. Klarlackat lika golv. Vägg, fönster etc, se långhus.

ÖVRIGT- 1 st bänk på södra sidan. Lika utformning som övrig bänkinredning med två spegelfyllningar i ryggstöd. Dock med 1 st äldre dörr samt 1 st kopia av äldre dörr. Den äldsta dörren sitter monterad mot öster. Originaldörren har ett pluggat ramverk i blåturkos kulör. Ramlisten är brunlaserad. Översta fyllningen har en rundbågeformad utskärning i sitt övre parti med en röd, rundbågeformad kant. Dörrbladet har rester av numrering i svart skrift på ramverket. I spegelfyllningen finns blomstermåleri i rött, svart och grönt på vit botten.
1 st äldre brudbänk med sentida måleri. Figursågade sidostycken marmorerade med turkose, mörkgrönt och svart. Ryggstöd med tulpanmotiv och små vita blommor samt symbolen för tro, hopp och kärlek. Tulpaner även på sidostycket. På benfronten finns vinrankor m.m. Ingen målning på bakstycket. 1 st kista av ek med välvt lock med pepparkaksbeslag. Inskription "år 1768". Bössinkast. Står i koret på södra sidan. 2 st nummertavlor monterade på svarvade, golvmonterade stativ. Svarta tavlor, mässingssiffror. Grågrönlaserad, profilerad ramlist. Lyra och volut i förgyllning i toppen. Står i koret på norra och södra sidan. 1 st golvur från 1822, dekorationsmålat senare. Gråmarmorerat med blomstermotiv i orange på luckan. 1 st ambo av trä, ljusgullaserad. På norra sidan i koret. 1st litet bord med svarvade ben. Ljusgul lasyr, lika ambo. 1 st piano, Yamaha i brun teak. 3 st radiatorer. Dubbla, oljefyllda, vita. Monterade på vägg i koret under fönstren.

SAKRISTIA- GOLV- Trä, gran, spåntat, klarlackat , blankt. Golvsockel: Trä, profilerad, laserad i grågrönt på vit botten.
VÄGG- Boasering av pärlspåntspanel till bröstningshöjd. Laserad med ljust grön kulör på ljusgul botten. Däröver
Puts. Mot Ö, S och N slätputs, kvastad yta i bruten varm, vit kulör. Västra väggen är putsad med stänkputs i grov struktur lika fasad. Kulören är lik rummets övriga väggar.
PORTAL- Ytterdörren mot Ö är en trefyllnads, rundbågeformad enkeldörr med släta speglar och med profilerad kant på ramverket mot spegeln. Täckmålad i grå kulör.
INNERDÖRRAR- 1 st dörr mot kor, se långhus. Fasat ramverk mot fyllningarna. Rundlar med utskjutande dekor på ramverket. Inget foder, bred karm. Samtligt laserat med grönt på ljusgul botten. Mässingstrycke. På utsidan är dörren täckmålad i grå kulör.
FÖNSTER- 2 st kopplade enluftsfönster med blyspröjsade innerbågar mot söder. Ej genomgående spröjs i den yttre bågen. 2 st enkla, blyinfattade, spröjsade fönster mot N. Profilerad, genomgående spröjs, fönstren ej öppningsbara.
TAK- Tredelad brytning. Pärlspåntspanel täckmålad i ljusgrå kulör. 1 st ventilations- /inspektionslucka i Ö. Taklist: Trä. Mot N och S kvartstavsprofil täckmålad i grågrön kulör. Mot V och Ö tunn profil. Lika kulör som övrigt tak.
ÖVRIGT- 2 st platsbyggda skåp i nordöstra och sydöstra hörnet. Klädda med pärlspåntspanel och med dörrar mot mittgången. Profilerad list i överkant. Golvsockeln löper runt skåpen. Skåpen är laserade med grön kulör på ljusgul botten. 1 st golvstående skåp med trefyllnads dörrblad. Laserade med grön kulör på ljus botten. Profilerad list i överkant och figursågad sockel, står i nordöstra hörnet. 1st altare av trä laserad lika övrig inredning. 1 st äldre skrivbord på raka ben med 2 st hurtsar, står mot södra väggen. 3 st stolar, varav 2 st armlänsstolar, nyrokoko med blått tyg på sitsen. Grå lasyr stöpplad på ljusgrå botten. 1 st blyinfattad lampa i tak. 1st klocka, väggur från 1880-t med 2 st lampetter/ljusplåtar för elektriskt ljus. Elledning dold i vägg.

LÄKTARE- GOLV- Trä, gran, lutbehandlat och klarlackat 1998.
Golvet ligger i fem travéer. Vägg, tak och fönster lika långhus.
LÄKTARBARRIÄR- Läktarbarriär med 20 fyllningar och tresidigt, utskjutande mittparti. Underliggare och stolpar marmorerade lika läktarens bärande stolpar, med grågröna och rostbruna marmoreringar på ljus, gulgrön botten. Ramverk laserat med grågrönt på ljus vit botten. Fyllningar marmorerade med grågrönt på ljus botten. På norra sidan, dolt i marmoreringen står signaturen "L H N 1998". Horisontella, profilerade, lister i över- och underkant i rött, blått och guld. Överliggaren marmorerad i roströda kulörer. Skyddsräcke av rundstål täckmålat i ljusgrå kulör. Ljusbåge monterad i överkant av det utskjutande mittpartiet. Läktarbarriärens bakstycke är täckmålat i bruten vit kulör.
ÖVRIGT- Bänkinredning av lika typ som i långhus men utan dekor på sidostycken, enbart blålaserade. 7 st på norra sidan, 5 st på södra. Mot fönstren har bänkinredningen försetts med ramverk med fasade kanter, spröjs och glas.

VINDSTRAPP/VILPLAN- GOLV- Trä, smalt, spåntat av gran. Grågrön-laserat och klarlackat.
VÄGG- Lika vapenhus.
INNERDÖRRAR- 1 st trefyllnads pardörr i ljusgrå kulör med röd sammet på dörrbladskanten. Tröskel av grågrön-laserad ek. Inget foder, slät karm i lika kulör som dörr. Mässingsknopp.
TAK- Trä. Pärlspåntspanel, täckmålat i vitgrå kulör. Monterat i muröppning mot dörr till läktaren.

TORN/TORNVIND- VÄGG- I östra väggen en minnessten med uppgifter om tornbygget 1804.
FÖNSTER- 1 st rundbågeformat fönster med nygotisk spröjsning mot väster. Enkla bågar, sitter i tryckt, rundbågeformad, slätputsad kalkavfärgad nisch.
ÖVRIGT- I denna våning finns Klockringningen. 1st trappa till klockrum, 1st skåp, 1 st kista, pallar.

FAST INREDNING- BÄNKINREDNING- 17 rader på norra sidan. 7 rader i södra sidans främsta kvarter till korsgången. 8 st rader på södra sidans bakre kvarter från korsgången. Golvet i bänkkvarteren ligger något högre än övrigt golv. Bänkinredningen har raka sidostycken monterade med vinkeljärn i golvet. Sockeln är slät och laserad i mörkblå kulör. Överstycket har en hålkälsprofil i underkant och är laserad i mörkblå kulör. Sidostycket är rakt och slätt och har ett tromp l´oeil-målat ramverk i blå kulör och en spegellist i röd kulör samt mittspegel med blomstermotiv i rödrosa och vitt med gröna stjälkar och blad på ljusgul/beige botten. Blomstermotivet är utfört av en lokal konstnär och härrör från 1959, men dess rosa toner ersattes 1998 av en rödare kulör i samband med ommålning. Ursprungligt måleri är synligt på sidostycken från de borttagna främsta bänkraderna, vilka monterats mot nischer vid långhusets f d syd- och norringång. Bänkinredningens insida är laserad med engelskt rött på ljus botten. Ryggytan har 3 speglar/rad. Mot baksidan av sidostyckena sitter en liten hylla för sånghäften. Fronterna och bakstyckenas spegelfyllningar är målade med blålaserade ramverk och fyllningar samt med rödlaserad spegelfasning. Bänkarna har lösa dynor, 2 st /rad, med ljusblått tyg.

PREDIKSTOL- 1 st predikstol med åttasidigt fundament. Rikt profilerad. Marmorerade i lika kulörer som läktarens bärande stolpar. Grågrönt och rostbrunt på ljusgul botten. I predikstolen finns en rund pall på svängbar arm av trä och klädd med skinn på sitsen. Predikstolens ramverk är laserat med grågrönt på vit botten. Bottenstycket har förgyllda och rödlaserade profiler samt ett band av trekantsfacetter stöpplade i blå kulör på ljus botten i underkant. Överstycket är marmorerat med rödbrunt, brunt och vita linjer på ljus botten och har förgyllda, tunna lister och en fris av facetterade, små fyrkanter stöpplade i blå kulör på ljus botten. Predikstolens mittparti utgörs av rundbågeformade, relativt djupa nischer med trekantsgavlar. I nischerna finns snidade figurer, fyra apostlar med grå kläden, röda mantlar, med attribut och hår i förgyllning. Rundbågarna bärs av hörnkolonnetter marmorerade i rödbruna kulörer och med blå fundament och förgyllda baser samt delvis förgyllda kapitäl. Trekantsgavlarna har förgyllda och blålaserade lister. 1 st timglas. Predikstolens trappbarriär har 5 st rundbågeformade, gotiska fyllningar. Ramverket är laserat med grågrönt på ljus botten. Underliggaren är kraftigt profilerad med dito lasyr, rött och förgyllning. Överliggaren är laserad med rött och delvis förgylld och vid uppgången står en rund kolonn med en kula i toppen.
Åttasidigt ljudtak ljust laserat med blått, rött och förgyllning. Insidan med ultramarint och små förgyllda stjärnor, framskrapade 1998. I underkant en rundbågeformad lambrekin.

ALTARE OCH ALTARUPPSATS- I mitten en altartavla föreställande Jersualem i morgonljus. Konstnär Anders Darwall 1998. Ramlist laserad i blått, rött och förgyllning. På ömse sidor 3/4 kolonner med kompositakapitäl. Kolonnerna är marmorerade i brunröda kulörer på ljus botten. Förgyllda kapitäl. Ramverket laserat med grågrönt på ljust gulvit botten. Kolonnerna bär en trekantsgavel med ett fyrpasskors i toppen. Fristående sidotavlor föreställande Gud till vänster och Jesus till höger, målade på duk av Viking Lanje 1965, rundbågeformade omfattningar och trekantsgavlar. Tavlorna är belysta med tavelbelysning i underkant. Trekantsgavlarna har friser av facetterade fyrkanter i blått och i överkant volutformade bladfriser. Framför altartavlan står ett förgyllt stockkors med törnekrona.
1 st altare av skivmaterial. På den släta fronten är avbildat en kalk och kärvar i förgyllning. Övrigt marmorerat med grått och rödbrunt på ljusgul botten. Skivan av trä är marmorerad i mörkgrå toner. Altarets baksida är täckmålad i grå kulör.
1 st tresidig altarring med lika kulörer på front som predikstolens trappbarriär. Sparksockel, underliggare samt ramverk laserat med grågrönt på vit botten. Spegelfyllning med rundbågeformade omfattningar i vitt, guld och blått. Fyllning marmorerad med grått och brunbeige på ljus botten. Knäfall och överliggare klädd med rödbrunt, guldskimrande tyg fäst med mässingsnubb.

ORGEL- Orgel från 1978-79, Magnusson i Göteborg. Rekonstruerad efter en äldre orgel från 1887. Orgelfasaden utgörs av 3 st trekantsgavlar av lika höjd. Ramverk och rundbågeformade spegelfyllningar i nedre partiet är laserade med grågrön kulör på ljust gulvit botten. Hörnkolonnetter marmorerade med rödbrunt, förgyllda doriska baser och kompositakapitäl. Trepass i gavlarna i blå kulör. Bladfriser i förgyllning. Vita blommor i toppen. 4 st toureller med förgyllda toppar. fristående spelbord laserat med grågrön kulör på ljus botten.

SPECIFIKA INVENTARIER- DOPFUNT- 1 st nyklassicistisk dopfunt. Skuren fot med tandsnitt i toppen på cuppan. Marmorerad med rödbruna, svarta och grå kulörer på grön botten samt med förgylld dekor. Står i koret på södra sidan.