Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKENBERG HERTING 1:18 - husnr 1, SKOGSKYRKOGÅRDENS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Skogskyrkogårdens kapell (akt.)
2007-09-12
Interiörbeskrivning
KAPELLSAL
Kapellsalen är rektangulär till formen med koret åt nordöst. Korväggen är svagt rundad. Dörrar åt väster och söder samt ett stort fönsterparti åt sydost. Koret är en del av kapellsalen och har samma bredd som denna.
GOLV - Röda Höganäsplattor, även sockel.
VÄGG - Putsade väggar målade i bruten vit kulör.
INNERDÖRRAR - Pardörr till entréhallen i väster. Blåmålade dörrar med brunmålat profilerat foder. Pardörr åt söder, blåmålade släta dörrblad.
FÖNSTER - Ett stort fönsterparti ned till golvet åt sydöst. Bruna aluminiumbågar i flera sektioner, indelade i flera lufter.
TAK - Flackt sadeltak med nedsänkt brädtak i samma form. Sågade brädor målade i turkos kulör.

FAST INREDNING
ALTARE - saknas
ALTARUPPSATS - saknas
ALTARRING - saknas
BÄNKINREDNING - Stolar i ljust trä, stoppade och klädda med turkosblått tyg. Diagonalt uppställda på ömse sidor om en mittgång.
PREDIKSTOL - saknas
ORGEL - En mindre orgel står i det sydöstra hörnet.
LÄKTARE - saknas

SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARPRYDNAD - Korväggen pryds av en väv som hänger en bit framför väggen.
DOPFUNT - saknas
NUMMERTAVLA - saknas

ÄLDRE DELEN:

VINDFÅNG
GOLV - Keramik, röda Höganäsplattor samt skrapgaller.
VÄGGAR - Filtad puts 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - 3 st lamellbottnar av lackerad aluminium, vilande på lister av hyvlad furu.

MOTTAGNING/ARBETSRUM
GOLV - Keramik, röda Höganäsplattor samt skrapgaller.
VÄGGAR - Grovputs 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Grovputs, hålkälslist ca 10 cm radie.

PYNTRUM
GOLV - Gula Höganäsplattor. Hålkälssockel, Höganäs gula.
VÄGGAR - Filtad puts 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Filtad puts 1952.

BISÄTTNINGSRUM
GOLV - Ytslipad betong.
VÄGGAR - Slätputs, kalkfärg 1952. Skärmväggar.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Slätputs, kalkfärg 1952.

KYLCELLER
GOLV - Ytslipad betong.
VÄGGAR - Slätputs, kalkfärg.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Slätputs, kalkfärg.

HISSCHAKT
GOLV - Stålslipad betong, trä på impregnerade reglar.
VÄGGAR - Stålslipad betong, i övre delen marmor.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Beskrivning saknas

SKRUBB
GOLV - Betonggolv.
VÄGGAR - Slätputs 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Slätputs 1952.

KRANSFÖRVARING
GOLV - Gula Höganäsplattor 1952.
VÄGGAR - Gula Höganäs, hålkäl, 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Filtad puts.

TOALETT
GOLV - Gula Höganäsplattor. Sockel: gula Höganäsplattor, hålkäl.
VÄGGAR - Slätputs 1952.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Beskrivning saknas

MASKINRUM
GOLV - Avslipad betong.
VÄGGAR - Filtad puts.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Beskrivning saknas
FÖNSTER - Beskrivning saknas
TAK - Filtad puts.

NYARE DELEN? - Beskrivning saknas

KOR - Beskrivning saknas
GOLV -
VÄGGAR -
PORTAR/INNERDÖRRAR -
FÖNSTER -
TAK -

FAST INREDNING - Beskrivning saknas
ALTARE - saknas
ALTARUPPSATS - saknas
ALTARRING - saknas
PREDIKSTOL - saknas
BÄNKINREDNING -
ORGEL -
LÄKTARE - saknas

SPECIFIKA INVENTARIER - Beskrivning saknas
ALTARPRYDNAD -
DOPFUNT - saknas
NUMMERTAVLA - saknas