Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRANÅS HÅLAVEDEN 2:3 - husnr 1, HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)

 Byggnad - Beskrivning

HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET) (akt.)
2011-11-21
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet är uppbyggt som en traditionell långkyrka men utan särskilt markerat kor. Rummet är möblerat med nya kopplade stolar i ljust trä, stående på ömse sidor om en mittgång. I sydost står en ny digitalorgel. I korets norra hälft står ambo och keybord, i den södra står dopfunt och ljusbärare.

Golvet består av kvadratiska plattor av hyvlad grå kalksten från Borghamn. Framför altaret är ett mindre podium i samma material. Väggarna är slätputsade och målade med vit emulsionsfärg. Under fönstren är infällda elradiatorer med vita plåtskydd. Över ingången sitter den ursprungliga altarprydnaden, ett förgyllt smideskors. Från vapenhuset är pardörrar av furu med fyllningar av kryssfanér, ljust målade i grå, beige och grön lasyr. Norr om porten är en öppning mot ett mindre rum, ursprungligen organistrum, idag förråd. De pardörrar som tidigare avskiljde rummet är nedplockade och förvaras i källaren. På andra sidan porten är en motsvarande öppning med ett vitmålat spjälverk som flyttades hit från orgelrumsöppningen vid ombyggnaden 1979. Norr om altaret är en dörr till sakristian i samma utförande som portens båda dörrblad. De kopplade fönstrens innerbågar är ospröjsade, tillverkade i trä och vitmålade. Fönsterbänkarna är av polerad kalksten. Taket har en bruten form som är flackare ut mot långsidorna men över mittgången går upp i nock. I brytningen är synliga vitmålade bjälkar. Taket är klätt med en brunbetsad glespanel av furu med fasade kanter på brädorna och dekorativa spikhuvuden. Taklisten har en karnisprofil. Från takets flacka partier hänger mässingsarmaturer, troligen från 1979. I östra gavelspetsen är ett rundfönster med glasmålning från 2000-talet av Winfried Baier, Tranås.

Altaret av finslipad grå borghamnskalksten är väggfast och stöttas av två ben i samma material. Som altarprydnad fungerar en textil på temat ”Jag är uppståndelsen och livet”, komponerad av ingenjör Erik Persson, Tranås och vävd av Kristine Packalén 1979. Dopfunten av lackad ek har en åttkantig form. Den är liksom ambon från byggnadstiden och ritad av Erik Persson. Ambon är i grågrönt laserad furu med förgyllda stjärnor på fronten. Bok- och armstödet bärs av grå smidesstänger. Ett flyttbart knäfall i sektioner är utfört med samma smidesstänger och har klädsel av ofärgad engelsk galon. Även detta är ritat av Erik Persson. Digitalorgeln i omålat träfodral är av märket Allen, modell ”Protegé” och omfattar två manualer och en pedal. Det lackade ekfodralet för den gamla elorgelns högtalare är placerat över öppningen mot gamla organistrummet. I kyrkorummet finns vidare ett flyttbart altare i omålad furu.

Vapenhuset är i söder öppet mot ett litet kapprum, i norr är en slät vitmålad lamelldörr till det gamla organistrummet. Golvet är av grå kalksten med sprängd yta, de slätputsade väggarna är svagt gulfärgade och taket är vitmålat med infälld armatur. Sakristian har textilförvaring i sydost i skåp som med dörrar av samma karaktär som dörren till koret. På motsatt sida i norr är en piscina. Golvet är klätt med heltäckningsmatta, väggarna är målade med vit plastfärg liksom det fibervävsklädda taket. Söder om sakristian är en hall med handikapptoalett och förråd.