Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

sevalla kyrka (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)
2005-08
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv med trästomme och putsad, vitkalkad yta.
Inredningen går dels i senempire från mitten av 1800-talet, dels i en fri eftertolkning från 1968. Altarringen är sluten, har rundade hörn, gråmålade, förgyllda detaljer, samt i mitten ett genombrutet parti flankerat av räfflade pilastrar. Altarets stomme är murad, men utanpå sitter en yttre beklädnad av snidat, förgyllt trä. På korets vägg är en stor altarprydnad, överdimensionerad eftersom den är en kopia av en likadan som sitter i den tre gånger så stora Norns kyrka. Inom altarprydnadens bågformiga fält sitter Holger Fribergs betydligt modernare målning ”Flykten till Egypten”. Predikstolen på norrsidan har en korg vars fält indelas av kolonnetter och visar kors, hjärta, ankare mot bladornament. Bakstycket pryds av en strålsol, det låga ljudtaket av en frans. Den slutna bänkinredningen på lackade brädgolv byggdes 1968, med den tidigare som förlaga.

Västläktaren byggdes visserligen samtidigt med kyrkan, men dess orgelfasad och barriär tillkom först 1854. Orgelverkets fasad har marmorerade fält och två pilastrar krönta med horn (byggd efter en kopia av en orgelritning för Åsums kyrka i Skåne). Under läktaren på norra sidan finns kapprum och toalett, till höger elcentral, brudkammare och textilförvaring.