Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FARDHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Fardhem kyrka (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)
2006-01
Interiörbeskrivning
Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade, långhuset har dock ett målat trätak. Medeltida kalkmålningar finns i norra långhusets fönstersmyg samt i långhusets nordvästra hörn. Målningarna är mycket fragmentariska, av de förra är endast nederdelen av fotsida dräkter är synliga. Målningar från 1700-talet finns i koret, triumfbågen och absiden.

Koret, tornrummet och tornets mellanvåning täcks av tunnvalv av kalkstensflis. Tornets översta våning kröns av ett plant betongvalv. Absiden täcks av ett hjälmvalv av samma material medan långhuset som nämnts har ett plant trätak. Valven över kyrkorummet och träinnertaket över långhuset är värmeisolerade med mineralullsmattor.

Murverk
I tornet är tre dragstag av stål inlagda i nord-sydig riktning i mellanvåningen. även koret har tre dragstag insatta ovan valvet.

Golv, bjälklag, trappor
Golven i kyrkorummet är belagda med kalkstenshällar och gravhällar.
Över klockdäcket finns ett betongvalv, uppgångshålet är täckt med en plåtklädd lucka.
Till vindarna leder en murtrappa i tornet, vidare leder stegar till de övre tornvåningarna.

Fast inredning
Den fasta inredningen utgörs av ett högaltare med altarskrank i absidkoret. I långhusets sydöstra hörn vilar predikstolen på ett sidoaltare, i övrigt bänkinredning i två slutna kvarter i långhuset.