Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HOGRÄNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hogrän kyrka (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)
2009-01
Interiörbeskrivning
Väggar och valv i kyrkorummet och i sakristian är putsade med kalkbruk och avfärgade vita. Profilerad sköldbågen av huggen kalksten mellan långhusets travéer, stödd av väggpilastrar. I långhusets sydöstra och nordöstra hörn fint huggna valvkonsoler med bladornamentik.

Tornrummets väggar är putsade med kalkbruk.

Koret och långhuset täcks av ett resp. två kupolartade, gotländska kryssvalv av kalkstensflis. Sakristian täcks av ett tunnvalv av samma material. Tornrummet saknar egentligt innertak.

Bjälklag och golv
Golven i koret, sakristian och i tornet består av kalksten, i korgolvet finns dessutom gravhällar. Altarrunden är upphöjd med tre steg. Golvet i långhuset består av fernissade bräder.

Trappor och stegar etc.
Murtrappan till tornets första vindsvåning har sin mynning i tornets västra mur., vidare till vindarna och tornhuven leder trästegar. Vindarna nås via tornets vattendäck.

Fast inredning
Den fasta inredningen i koret utgörs av altare med altaruppsats, altarskrank, sakramentsskåp samt korbänk. I långhuset utgörs den av tre kvarter med kyrkbänkar, predikstol samt – i väster – en läktare.