Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÖRSNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hörsne kyrka (akt.), HÖRSNE KYRKA (akt.)
2006-01
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet täcks av valv av kalkstensflis: tornrummet av ett romanskt kryssvalv och koret och långhuset av ett respektive fyra kupolartade sådana valv av den speciella gotländska typen. I tornets övervåning finns ytterligare ett valv – ett spetsbågigt tunnvalv. Även sakristian täcks av ett tunnvalv.
Väggarna och valven är invändigt i kyrkorummet och i sakristian putsade och vitkalkade. Medeltida kalkmålningar finns i både långhuset och koret.

Murverk
Tre dragstag av stål finns inlagda i långhuset, ett i koret.

Golv, trappor
Golven i kyrkorummet och i sakristian utgörs av fernissade bräder.
Till torn- och långhusvindarna leder en murtrappa i tornets södra och västra murar.

Fast inredning
Den fasta inredningen i kyrkorummet utgörs av altare med altartavla av trä, i koret även altarring, väggskåp och korbänk, i långhuset predikstol samt bänkinredning i tre slutna bänkkvarter Också i sakristian finns ett väggskåp.