Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SUNDRE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Sundre kyrka (akt.), SUNDRE KYRKA (akt.)
2010-01
Interiörbeskrivning
Väggar och valv är putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida muralmålningar finns i såväl kor, långhus som tornrum. I koret finns kvadermålning kring portal och fönster, den senare flankeras av rosetter, kring ett av väggskåpen finns slingrande akantus, lilja ovan sakristiingången samt triumfbågen i långhuset. På korets norra vägg samt triumfbågens norra vederlag arkadställningar, inskription samt slingarmade ornamentik. På långhusets södra och norra väggar är en ovanligt fullständig passionsfris målad, under den samma på norra väggen finns även lejon, häst samt en figur. Valvmålning i tornkammarens valv. Totalt finns 7 st. invigningskors. Putsrist-ningar finns i korets nordvästra hörn, i tornportalens smyg, vid korportalen där också bomärken med rödkrita på den huggna stenen förekommer. Långhuset skiljs från tornkammaren med en brädvägg.

Långhuset, koret och tornrummet täcks av kryssvalv av sandstensflis, varav torn- och korvalven är romanska kryssvalv medan långhusets båda valv är av typen kupolliknande. Sakristian täcks av ett tunnvalv. Valvens ovansidor är värmeisolerade med mineralull.

Bjälklag och golv
Långhus, tornkammare och sakristian och delar av koret är belagda med obehandlat trägolv, s.k. skurgolv. Resterade delar av koret har golv av sandstensflis samt gravhällar.

Trappor och stegar etc.
Vindarna nås via en murtrappa i tornet, övre delarna av tornet via trätrappor och trästegar. Tornhuvens invändiga avvattningsrännor nås via en enkel spång av plank, vindarna över kor och långhus har vardera tre inspektionsbryggor med enkla räcken. Öppningarna i gavelmurarna mellan kor- och långhusvindarna resp. mellan långhusvinden och tornet är igensatta med tegelmurar och branddörrar av stål.

Fast inredning
Den fasta inredningen utgörs av högaltare med retabel, altarskrank, tre väggskåp och korbänk i koret. I långhuset finns de båda sidoaltarna kvar, på det sydöstra är predikstolen uppbyggd. Tre slutna bänkkvarter återfinns längs med långhusets långväggar, längs med den västra väggen är läktaren uppbyggd.