Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YDRE SUND 3:1 - husnr 2, SUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggnadspresentation
SUNDS KYRKA (akt.)

1793 - 1794

Östergötland
Ydre
Östergötland
Sund
Sund-Svinhults församling
Linköpings stift
Sund 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Kartlänkar
YDRE SUND 3:1 - husnr 2, SUNDS KYRKA
YDRE SUND 3:1 - husnr 2, SUNDS KYRKA

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret