Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG BRÄMAREGÅRDEN 30:11 - husnr 1A, BRÄMAREGÅRDENS KYRKA

 Byggnad - Värdering

BRÄMAREGÅRDENS KYRKA (akt.)
2/23/06
Motivering
BRÄMAREGÅRDENS KYRKA invigdes 1925 och uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson. Arkitekten Sigfrid Ericson har även ritat bl.a. Masthuggskyrkan (1914) och Johannebergskyrkan (1940). Brämaregårdens kyrka representerar arkitektens mer vardagliga arbeten och är arkitekturhistoriskt intressant i relation till hans övriga verk.

KYRKOANLÄGGNINGEN består av kyrkan, en f.d. prästgård och ett vinkelbyggt församlingshem kring en kyrkotomt med trädgårdskaraktär. Kyrkan, prästgården och den äldsta delen av församlingshemmet är utformade i 1920-talsklassicism. De har tegeltäckta sadeltak, fasader klädda med locklistpanel och klassicistiska detaljer som pilastrar och runda eller halvcirkelformade fönster. Den uppvuxna tomten är viktig för kyrkomiljöns karaktär.

KYRKAN är byggd i trä och uppförd i en enkel nyklassicistisk stil. Huvudentrén är betonad med skulpterad omfattning, takfoten är markerad med kraftiga utkragade listverk och fasaderna är indelade med pilastrar. Karaktäristiskt är också de många runda fönstren samt det kraftiga och ganska låga tornet med sitt flacka torntak. Fönster och dörrar ligger i liv med fasaden. Tornet är lika brett som långhuset. Kyrkans torn är ett viktigt blickfång i gatubilden. Exteriören är mycket välbevarad sedan byggnadstiden.

Det första intrycket av KYRKORUMMET domineras av korets rikt dekorerade inredning, med barockformer i predikstol och altaruppsats. (Altartavlan är dock äldre, 1700-tal av okänd konstnär.) Inredningen har ritats av kyrkans arkitekt Sigfrid Ericson och konstnären Joel Mattson, senare mer känd som Joël Mila, var inblandad i utsmyckningen. Kyrksalen är ganska liten men ljus och luftig. Den är öppen och har en ansenlig takhöjd, med synliga takbjälkar som löper tvärs över salen. Ljusa färger och mjuka former lyfter fram den välbevarade inredningen. Trä är det dominerande materialet.

Interiören är välbevarad sedan byggnadstiden. Senare tillägg har underordnat sig kyrkans karaktär.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- 1920-talsklassicismen i kyrkan, prästgården och den äldsta delen av församlingshemmet
- Den uppvuxna tomten är viktig för kyrkomiljöns karaktär
- Kyrkan, inklusive predikstol och altaruppsats, ritades av Sigfrid Ericson
- Kyrkan är väl bevarad i exteriör, interiör och fast inredning sedan byggnadstiden
- Trä är det dominerande materialet