Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA

 Byggnad - Värdering

ÅS KYRKA (akt.)
12/31/06
Motivering
Anläggningen omsluts av en tät granhäck innanför vilken kyrkan tillsammans med bårhuset bildar en väl sammanhållen enhet med välbevarad tidstypisk prägel. Stigluckan från 1746 erinrar om den medeltida föregångaren på platsen.

Kyrkans föga förändrade exteriör är en god representant för den sena nyklassicistiska kyrkotypen med nygotiska inslag. Fasadens utsmyckningar har ett medeltidsinspirerat formspråk vilket kommer till fullt uttryck i tornets avslutning där toureller, gavelmotiv och en spetsig spira betonar vertikaliteten.

Invändigt sätter två större restaureringar sin prägel på kyrkorummet. 1920 – talets genom ombyggnaden som helt kom att förändra kyrkorummets östra del genom skapandet av ett djupare kor. 1970 – talets restaurering tillförde ett starkt modernt inslag genom tillkomsten av läktarunderbyggnaden. Den ursprungliga karaktären i kyrkorummet kan anas i en bevarad originalinredning som predikstolskorg, altaruppsats och orgelläktare.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i förvaltning och skötsel av kyrkan:

* Kyrkogårdens allmänning med sin speciella karaktär.

* Grusade samt häckomgärdade gravar.

* Stigluckan vilken markerar den medeltida kyrkans placering.

* Kyrkobyggnaden med sin rikt utsmyckade fasad.

* Bårhuset vilket formspråksmässigt hör samman med kyrkan.

* Bevarad inredning som predikstolskorg, altaruppsats och orgelläktare.