Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL

 Byggnad - Värdering

AMSBERGS KAPELL (akt.)
5/2/05
Motivering
Amsbergs kapell tillhör en grupp av träkyrkor som uppfördes under 1600-talet i Bergslagen och som karakteriseras av en kort men bred rektangulär plan (jfr. Amsberg, Aspeboda, Hosjö, Mock-fjärd), (Nordin, s 13). Kapellet är en av de få kvarstående träkyrkorna från 1600-talet i Dalarna och en av landets ca 35 bevarade träkyrkor från perioden.

Amsbergs kapell är ett representativt exempel på de många mindre träkyrkor som uppfördes i Bergslagen under 1600-talet, vilket var en följd av järnbrukens tillkomst och utveckling. Dessa kyrkor uppfördes i timmer med hög takresning. Fasaderna fick antingen panel- eller spånbeklädnad som rödfärgades, medan taken oftast var spåntäckta, svart- eller rödtjärade. Stilmässigt har de oftast präglats arkitektoniskt av det karolinska stilidealet. Även yngre byggnader i kyrkomiljön har utformats efter samma arkitektoniska ideal.
Kapellet är också ett exempel på de konstruktionslösningar och den gestaltning som har präglat många av Bergslagens mindre träkyrkor från perioden. Amsbergs kapell utmärker sig såväl genom sin ålderdomliga karaktär och sin enkelhet som genom praktfulla och representativa inredningsdetaljer, som till viss del är betydligt äldre än kyrkan. Av ursprungliga inventarier och inredningar från 1600-talet är bänkarna, en ljuskrona och del av sakristians inredning bevarade.

Trots förändringar och restaureringar under årtiondena har kyrkan till största delen bevarat sitt utseende och sin ursprungliga karaktär. 1925-års restaurering utmärker sig genom en vilja att bevara och understryka kyrkans särdrag. Klockstapeln, bårhuset och kyrkogårdens utvidgning har utformats i enlighet med detta och förstärker kyrkomiljöns 1600-tals prägel.

Lokalhistoriskt har kapellet starka band till Stora Tuna kyrka, inte minst genom övertagna inredningar och inventarier.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön

• Kapellet är en av de äldsta träkyrkorna i Dalarna, och bland de få bevarade träkyrkorna från perioden
i landet
• Den fasta inredningen, i synnerhet de ursprungliga fasta bänkarna. Även unika eller praktfulla äldre
inredningar, bl.a. altarskåp (1490) och predikstol (1621), ursprungligen fr. Stora Tuna kyrka.
Predikstolen är ett av få bevarade svensktillverkade predikstolar från perioden
• 1925-års restaurering, såväl avseende kyrkan som kyrkomiljön med tillhörande byggnader (t.ex.
kyrkogård, klockstapel, bårhus)