Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORGHOLM HÖGSRUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, HÖGSRUMS KYRKA

 Byggnad - Värdering

HÖGSRUMS KYRKA (akt.)
6/1/06
Motivering
Kyrkans ligger som en av få i öns ”inland” mellan den östra och den västra landsvägen. Den uppodlade miljön kring kyrkan bör framhållas främst för sin sammanhållna miljö bestående av skola och fattighus/sockenstuga. Miljön ger även en bra bild av de funktioner som ofta grupperades kring kyrkorna och som gemensamt förestods av församlingen.

Exteriört är Ölands kyrkor genomgående väl bevarade. Detta gäller även Högsrums kyrka som förutom sin välbevarade exteriör också är en god exponent för sin tid och har även blivit stilbildande för utformningen av andra nyklassicistiska kyrkor på Öland framförallt vad gäller proportion och lanterninutformning.

Även kyrkorummet är välbevarat till sin uppbyggnad. Färgsättningen är dock modern men har tagit sin utgångspunkt i det färgprogram som var vanligt i de nyklassicistiska kyrkorna på Öland grått-vitt-guld med blå inslag. Det faktum att läktarunderbyggna-den gjorts så liten bidrar ytterligare till det ursprungliga intrycket av kyrkorummet.

Om inventarierna kan sägas att endast i fyra av de under 1800-talet ny- och ombyggda kyrkorna på Öland utgör interiör och inredning en helgjuten, välbevarad och ungefär samtidigt tillkommen, ensemble. Högsums kyrka hör till de övriga med sina efter hand tillkomna inventarier.