Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HÄRNÖSAND ÖN 2:48 - husnr 1, HÄRNÖSANDS DOMKYRKA

 Byggnad - Värdering

HÄRNÖSANDS DOMKYRKA (akt.)
12/31/06
Motivering
Domkyrkan är en klassicistiskt präglad kyrka med drag av tidig barock med inspiration från 1600-talets Rom. Det är i hög grad en stadskyrka med ett monumentalt läge. Ur riksperspektiv må det vara en av de mindre domkyrkorna, i Härnösand utgör den en imponerande syn och är omistlig ur stadsbildssynpunkt. De vitmålade fasaderna med det höga krönande klocktornet, västgavelns närmast grekiskt antika karaktär, gör den till sinnebilden av förfinad kultur och bildning, en andlig förebild för stiftets församlingar och en högborg för stadslivets musik och konstliv.

Interiört präglad av uppförandetidens volym, med en treskeppig lösning liknande bl.a. de samtida Ramsele nya kyrka i Ångermanland, ritad av Hawermans bror Ludvig, och Njurunda kyrka i Medelpad, ritad av Johan Fredrik Åbom; samt de stora restaureringinsatsernas 1890-, 1930- och 1970-tal. Särskilt 1890-talets insats förstärkte det barocka Roms prägel med klassicistiska detaljer i ett annars tämligen osmyckat och asketiskt inre, men detta följdes upp av 1930-talets insatser, som idag främst består av insättandet av den klassicerande/barockpräglade altaruppsatsen och i viss mån även färgsättningen. 1970-talet har bidragit med nya korfönster, nytt korgolv, västlig läktarunderbyggnad, och färgsättning.


Att särskilt tänka på:
* Domkyrkans öppna läge är anpassat för en monumental upplevelse och tål inte störande nytillkott i närheten av byggnaden
* Domkyrkans klassicerande rena yttre tål inte heller några detaljerade tillägg
* Interiörens treskeppiga struktur med länkade korläktare och korbalkonger för separata loger, som visar på en ålderdomlig samhällsstruktur
* Interiörens närmast barockliknande dekor, som på ett genialt sätt länkat den asketiska Karl Johaninteriören till en livligare tradition understrykande den stadsmässighet utsidan skvallrar om
* Inredningssnickerierna från skilda epoker där blandningen inte på något sätt skapar problem utan snarare pekar på ett kontinuerligt kyrkoliv. Troligen är volymen så stor att den sväljer ytterligare tillskott från andra tidevarv utan att detta stör helhetsupplevelsen.
* Målningar på diverse platser , som speglar både tiden före nuvarande byggnad och dess liv under de gångna seklen - sakristian, södra korläktaren m.m


Litteratur:
Härnösands domkyrka (utarbetad av Ivan Forssberg under medverkan av Gösta Bucht). Härnösand 1942
Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 4 Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Sveriges Kyrkor volym 221. Stockholm u å
Styffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden. Stockholm 1911