Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA TORSKEN 6 - husnr 1, BERGSHAMRA KYRKA

 Byggnad - Värdering

BERGSHAMRA KYRKA (akt.)
1/1/04
Motivering
Bergshamra kyrka planerades och byggdes på den mest framträdande platsen i stadsdelens kommersiella centrum. Senare tillkommen bebyggelse i kyrkans närhet har påverkat miljön och medfört att den inte längre utgör ett självklart blickfång.

Kyrkan kom till i en brytningstid, där arkitekten Georg Varhelyi skapade en kyrka helt befriad från arkitektoniska raffinemang. Det finns en konsekvens i formen där den slutna kuben varit modul. Väggarnas betongytor ger byggnaden en vertikal textur och vid ljusets vandring en levande yta.

Kyrkorummet är ett underordnat, konsekvent rum i en byggnad där delar som läktare, altare, dopfunt och predikstol, allt utfört i betong, är återförda till elementära, rumsskapande funktioner genom enkel statisk addition. Ljuset spelar en avgörande roll för rummets gestaltning, där koret förstärks av släpljus genom fönsteröppningar från golv till tak.

Efter en brand i kyrkorummet 1985 har färgsättningen på bänkarnas tygklädsel förändrats från en mild grågrön till en stark purpurfärgad ton.

Inventarier som dopfuntens silverskål hör formmässigt till kyrkans byggnadstid.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• kyrkans centrala läge i stadsdelens kommersiella centrum
• byggnadens konsekventa formspråk
• väggarnas materialval och obehandlade ”brutala” betongytor
• ljuset spelar en avgörande roll för rummets gestaltning
• altarets, predikstolens och dopfuntens funktionella utformning och placering
• den ursprungliga dämpade färgskalan.