Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ BACKEN 7:12 - husnr 1, UMEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (BACKENKYRKAN)

Byggnad - foto

Backens kyrka är en tegelornerad gråstenskyrka med fyra traveér och brant sadeltak täckt med kopparplåt. Entrén finns i väster, men låg fram till 1805 i ett utskjutande vapenhus i sydvästra hörnet. När kyrkan stod klar 1508 var den en av de största kyrkorna i Övre Norrland. Trots att kyrkan har genomlevt två bränder finns fortfarande de senmedeltida murarna kvar, liksom gavelkrönen med dekorativa blinderingar. Efter branden 1893 ändrades den östra gavelns tegelornamentik och fick tre lansettfönster mellan två Davids-stjärnor. Kyrkans tak var ursprungligen täckt med brädspån. Det ersattes av ett järnplåttak efter branden 1893 och ett kopparplåttak efter branden 1986.
Information
Backens kyrka är en tegelornerad gråstenskyrka med fyra traveér och brant sadeltak täckt med kopparplåt. Entrén finns i väster, men låg fram till 1805 i ett utskjutande vapenhus i sydvästra hörnet. När kyrkan stod klar 1508 var den en av de största kyrkorna i Övre Norrland. Trots att kyrkan har genomlevt två bränder finns fortfarande de senmedeltida murarna kvar, liksom gavelkrönen med dekorativa blinderingar. Efter branden 1893 ändrades den östra gavelns tegelornamentik och fick tre lansettfönster mellan två Davids-stjärnor. Kyrkans tak var ursprungligen täckt med brädspån. Det ersattes av ett järnplåttak efter branden 1893 och ett kopparplåttak efter branden 1986.
--
2011
Andreas Grahn
Backens kyrka exteriör.jpg
Andreas Grahn/Länsstyrelsen Västerbotten
© Rights reserved