Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING SKÄLLVIK 3:1 - husnr 1, SKÄLLVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Skällviks kyrka, sö. 2007-11-22 091.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄLLVIKS KYRKA (akt.)

1300 - 1349

1300 - 1349

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Skällvik
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Skällvik kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

12/21/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkobyggnaden
Stora delar av kyrkans murverk är från den första byggnadsperioden på 1300-talet och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. Kyrkans nuvarande utformning härrör dock till största delen från Johan III:s omfattande ombyggnad mellan åren 1590 och 1593 och utgör ett tidigt exempel på centralkyrkotypen, som först under 1600-talet blir vanligt förekommande i Sverige. De framtagna renässanskalkmålningarna ger en uppfattning om dåtidens kyrkorum. Kyrkans historia är intimt förknippad med Stegeborgs slott, vilket är tydligt bl. a genom gravkoret och specifika inventarier såsom dopfunten, begravningsvapnen oc...

Läs mer i eget fönster

Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum
Jesica Åkesson, Östergötlands länsmuseum
Jonna Stewenius Länsstyelsen i Östergötland