Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER ALFTA PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, ALFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3996-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALFTA KYRKA (akt.), ALFTA KYRKA (akt.)

1765 - 1770

1767 - 1769

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Alfta
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Västra Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

5/9/06 Karaktäristik och bedömning

Den omfattande kyrkoanläggningen i Alfta är ett betydande inslag i samhället. Med allt från kyrka och prästboställe till församlingshem redovisas olika tiders verksamhet på ett mycket tydligt sätt. Den vita kyrkan i nyklassicistisk stil står i blickfånget och är alltjämt ett bra exempel på det sena 1700-talets smakriktning. Dess interiör speglas av ljus och rymd vilket är typiskt för dåtidens kyrkor, men även av de två omfattande renoveringar som genomfördes omkring 1900 samt på 1950-talet. De två kyrkogårdarna är slutna enheter av olika karaktär, men speglar sin tids syn på utformning och sammanlänkas genom sina gjutjärnsstaket.
S...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Martin Åhrén
Ansvar för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Martin Åhrén och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Martin Åhrén
Länsmuseet i Gävleborg