Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGSJÖN 47:1 - husnr 1A, BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Bergsjöns församling
Göteborgs stift
Rymdtorget 5A

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

3/30/06 Karaktäristik och bedömning

BERGSJÖNS KYRKA byggdes som en fristående men integrerad del av centrumanläggningen Rymdtorget i stadsdelen Bergsjön som började byggas 1967. Kyrkan invigdes 1974 och ritades av arkitekt Bo Cederlöf som också ritat den intilliggande skolan med stadsdelsbibliotek, den ursprungliga centrumbyggnaden och ett närliggande bostadshus. En gångväg följer kyrkans västra fasad och leder från spårvagnshållplatsen till ett större bostadsområde. Kvällstid lyser kyrkans glasade entréhall upp gångstråket.

KYRKOBYGGNADEN är uppförd i två våningar och källare i suterrängplan. Intill finns ett friliggande KLOCKTORN. Byggnaden inhyser kyrkorum och fö...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum