Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGUM 19:1 - husnr 1, BERGUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0505/17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Bergum
Angereds församling
Göteborgs stift
Bergums kyrkväg 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

10/25/05 Karaktäristik och bedömning

Bergums välbevarade medeltida kyrka tillsammans med de anslutande Bergums västra och östra byar utgör en samlad, ålderdomlig by- och kyrkomiljö med höga kulturhistoriska värden. Platsen har kontinuitet som sockencentrum och kyrkplats sedan tidig medeltid. Kyrkobyggnaden är placerad på en höjd. Intill ligger terrasserade åkrar som troligen har brukats redan före medeltiden.
KYRKOMILJÖN med vitkalkad kyrka, rödfärgad klockstapel och omgärdande murar har en ålderdomlig, lantlig karaktär. Denna karaktär förstärks av den omgivande äldre bymiljön. Det omgivande kulturlandskapet är särpräglat, format av den kraftigt meandrande Lärjeån med...

Läs mer i eget fönster

Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum