Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG GÅRDSTEN 62:17 - husnr 11A, LÖVGÄRDETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 31 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÖVGÄRDETS KYRKA (akt.)

1973 - 1973

1973 - 1973

1973 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Vaniljgatan 21

Handel och bankväsende - Affär och butik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

8/29/06 Karaktäristik och bedömning

LÖVGÄRDETS KYRKA invigdes 1973, arkitekt var Sidney White. Lövgärdet är ett av de yngsta områdena från miljonprogramsperioden, stadsplanen fastställdes 1970. Kyrka ligger i direkt anslutning till centrumanläggningen och skolan, mitt emellan norra och södra Lövgärdet. Framför kyrkan i väster breder en stensatt plats ut sig, den avgränsas av en terrasserad sluttning som för tankarna till en amfiteater. Framför ingången står en klockstapel uppförd av brun- och vitmålad träpanel.

KYRKOBYGGNADEN är uppförd i vinkel i en våning och sammanbyggd med församlingshemmet. I nordöstra hörnet reser sig kyrkorummet som en högre byggnadsdel. Bygg...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum