Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/1203

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)

1300 - 1529

1300 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Lundby församling
Göteborgs stift
Gamla Lundbygatan 40

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

10/25/05 Karaktäristik och bedömning

LUNDBY KYRKBY har anor från förhistorisk tid och vid byn låg häradets tingsplats. Lundby gamla kyrka med kyrkogård ligger karaktäristiskt placerad på en höjd. Kyrkan uppfördes under 1300-talet men Lundby antas ha haft en tidigare kyrka, eftersom bygden kristnades redan under tidig medeltid. Kyrkogården är utvidgad åt norr. Söder om kyrkan står en klockstapel som uppfördes på 1630-talet då Lundby blev moderkyrka för Lundby och Tuve socknar.

KYRKOGÅRDEN består av en äldre del kring kyrkan och klockstapeln, samt en yngre och större del som tar vid i norr. Den äldre delen omgärdas av en karaktärsskapande kraftig och påfallande välhu...

Läs mer i eget fönster

Värderingsgrupp: Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum