Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG SÄVE 15:1 - husnr 1, SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/11 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) (akt.)

1200 - 1249

1939 - 1939

Västra Götaland
Göteborg
Bohuslän
Säve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Svensbyvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

10/25/05 Karaktäristik och bedömning

SÄVE KYRKA ligger i ett område med en lång historisk kontinuitet rikt på fornlämningar Kyrkan uppfördes under medeltiden med en planform som var vanlig under 1100-talet och början av 1200-talet. Kyrkan tillsammans med resterna av Säve Kyrkebys bebyggelse med bondgårdar och intilliggande beteshagar samlad runt en bergsknalle utgör en ålderdomlig bymiljö.

KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljön. Karaktäristiskt är också bårhuset (1938, Axel Forssén).

KYRKOBYGGNADEN representerar de medeltida sockenkyrkor som senare byggts om till salskyrka (1730), med det karaktäristiska tresidiga koret och fö...

Läs mer i eget fönster

Värderingsgrupp: Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum