Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKÄRHOLMEN 2:1 - husnr 5, SJÖVILLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF2006-0170-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖVILLAN (akt.)

1840 - 1840

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Skärholmens församling
Stockholms stift
Skärholmens gårdsväg 40

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Sommarbostad

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

11/28/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Sjövillans historia är inte helt klarlagd men dess ursprung från mitten av 1800-talet är knutet till det alltmer omfattande sommarboendet längs mälarstränderna. Det var vanligt att sommargäster på herrgårdarna lät uppföra egna villor på intilliggande mark. Det är även sannolikt att Sjövillan var målet för de lustturer med ångbåt som avgick från Stockholm vid 1800-talets mitt.

Byggnaden har genomgått ett antal ändringar i samband med anpassningen till dess nuvarande funktion som klubbhus ...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Elisabet Wannberg Anna-Karin Ericsson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Marianne Strandin, Stockholms stadsmuseum.