Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ÅRSJÖN 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000041_35a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1946 - 1947

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Hjälmarsvägen 30, Hjälmarsvägen 28

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Apotek

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Kommunikation - Posthus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Restaurang

Kommunikation - Posthus

Handel och bankväsende - Apotek

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

3/11/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö, utpekad i Stockholms översiktsplan samt område av riksintresse för kulturmiljövården.

Årsta Centrum med sina berömda konkretistiska fasadmålningar och särpräglade utformning utformades av arkitektbröderna Erik och Tore Ahlsén och blev mycket uppmärksammat när det var nytt. Centrumanläggningen skulle fungera som ett stadsdelscentrum i en stadsdel uppbyggd kring grannskapsenheter. Idéerna bakom centrumets utformning och innehåll ...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Suzanne Lindhagen, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.