Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BJUV RISEKATSLÖSA 15:1 - husnr 1, RISEKATSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1681-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RISEKATSLÖSA KYRKA (akt.), RISEKATSLÖSA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1199

Skåne
Bjuv
Skåne
Risekatslösa
Bjuvs församling
Lunds stift
Risekatslösavägen 126

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

2/10/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Risekatslösa kyrkoanläggning
Risekatslösas betydelse i det medeltida landskapet är höljt i dunkel men kyrkans storlek och dess
läge, i utkanten av den nu försvunna byn kan tyda på att den uppförts vid en huvudgård. Från
tolvhundratalet finns Katslösa gård med kvarn omnämnd vilket Mats Anglert (1995) sannolikt
betecknar en världslig huvudgård. Ytterligare en storgård, Bosarp omnämns på 1300-talet. Förutom
det relativt stora kyrkorummet finns inga andra tecken på att kyrkan kan skiljas från en vanlig
sockenkyrka. Romanskt kalkmåleri har inte upptäckts i kyrkan eller anordningar såsom
emporöpp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-02-23
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, i samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Petter Jansson, Regionmuseet Kristianstad.
Färdigställd: 2015-02-10